Matematické vzorce

Výpočty online

Objem kulové výseče

Objem kulové výseče

h – výška úseče

R – poloměr koule

π ≈ 3,14

Objem kulové výseče, (V):

Objem kulové výseče. V=2/3*π*R*R*h

Výpočet online

R =

h =

V =