Matematické vzorce

Výpočty online

Poloměr vepsané kružnice

1. Najít poloměr vepsané kružnice trojúhelníku jsou-li dány strany

Poloměr vepsané kružnice trojúhelníku

a, b, c - strany trojúhelníku

p – poloviční obvod, p = (a + b + c)/2

Vzorec poloměru vepsané kružnice trojúhelníku, (r):

Poloměr vepsané kružnice trojúhelníku.

Výpočet online

a =

b =

c =

r =


2. Najít poloměr vepsané kružnice rovnostranného trojúhelníku

Poloměr vepsané kružnice rovnostranného trojúhelníku

a - strana rovnostranného trojúhelníku

Vzorec poloměru vepsané kružnice rovnostranného trojúhelníku, (r):

Poloměr vepsané kružnice rovnostranného trojúhelníku.

Výpočet online

a =

r =


3. Najít poloměr vepsané kružnice rovnoramenného trojúhelníku

Poloměr vepsané kružnice rovnoramenného trojúhelníku

a, b - strany rovnoramenného trojúhelníku

Vzorec poloměru vepsané kružnice rovnoramenného trojúhelníku, (r):

Poloměr vepsané kružnice rovnoramenného trojúhelníku.

Výpočet online

a =

b =

r =


4. Najít poloměr vepsané kružnice pravoúhlého trojúhelníku

Poloměr vepsané kružnice pravoúhlého trojúhelníku

a, b - odvěsny pravoúhlého trojúhelníku

c - přepona

Vzorec poloměru vepsané kružnice pravoúhlého trojúhelníku, (r):

Poloměr vepsané kružnice pravoúhlého trojúhelníku.

Výpočet online

a =

b =

c =

r =


5. Najít poloměr vepsané kružnice čtverce

Poloměr vepsané kružnice čtverce

a - strana čtverce

Vzorec poloměru vepsané kružnice čtverce, (r):

Poloměr vepsané kružnice čtverce.

Výpočet online

a =

r =


6. Najít poloměr vepsané kružnice kosočtverce

Poloměr vepsané kružnice kosočtverce

r - poloměr vepsané kružnice

a - strana kosočtverce

D, d - úhlopříčky

h - výška kosočtverce

Vzorec poloměru vepsané kružnice kosočtverce, (r):

Poloměr vepsané kružnice kosočtverce.

Výpočet online

a =

D =

d =

r =

Výpočet online

h =

r =


7. Najít poloměr vepsané kružnice rovnoramenného lichoběžníku

Poloměr vepsané kružnice rovnoramenného lichoběžníku

Rovnoramenný lichoběžník – ramena mají stejné délky

a - ramena

b - horní základna

c - dolní základna

h - výška

Vzorec poloměru vepsané kružnice rovnoramenného lichoběžníku, (r):

Poloměr vepsané kružnice rovnoramenného lichoběžníku.

Výpočet online

b =

c =

r =

Výpočet online

h =

r =


8. Najít poloměr vepsané kružnice pravidelného mnohoúhelníku

Poloměr vepsané kružnice pravidelného mnohoúhelníku

Pravidelný mnohoúhelník – všechny strany i vnitřní úhly jsou shodné

a - strana mnohoúhelníku

N - počet stran mnohoúhelníku

Vzorec poloměru vepsané kružnice pravidelného mnohoúhelníku, (r):

Poloměr vepsané kružnice pravidelného mnohoúhelníku.

Výpočet online

a =

N =

r =


9. Najít poloměr vepsané kružnice pravidelného šestiúhelníku

Poloměr vepsané kružnice pravidelného šestiúhelníku

Vnitřní úhly pravidelného šestiúhelníku – všechny strany a úhly jsou si rovné – mají velikost 120°.

a - strana šestiúhelníku

Vzorec poloměru vepsané kružnice pravidelného šestiúhelníku, (r):

Poloměr vepsané kružnice pravidelného šestiúhelníku.

Výpočet online

a =

r =