Matematické vzorce

Výpočty online

Najít poloměr vepsané kružnice rovnoramenného lichoběžníku

Poloměr vepsané kružnice rovnoramenného lichoběžníku

Rovnoramenný lichoběžník – ramena mají stejné délky

a - ramena

b - horní základna

c - dolní základna

h - výška

Vzorec poloměru vepsané kružnice rovnoramenného lichoběžníku, (r):

Poloměr vepsané kružnice rovnoramenného lichoběžníku.

Výpočet online

b =

c =

r =

Výpočet online

h =

r =