Matematické vzorce

Výpočty online

Najít poloměr vepsané kružnice pravidelného mnohoúhelníku

Poloměr vepsané kružnice pravidelného mnohoúhelníku

Pravidelný mnohoúhelník – všechny strany i vnitřní úhly jsou shodné

a - strana mnohoúhelníku

N - počet stran mnohoúhelníku

Vzorec poloměru vepsané kružnice pravidelného mnohoúhelníku, (r):

Poloměr vepsané kružnice pravidelného mnohoúhelníku.

Výpočet online

a =

N =

r =