Matematické vzorce

Výpočty online

Najít poloměr vepsané kružnice trojúhelníku jsou-li dány strany

Poloměr vepsané kružnice trojúhelníku

a, b, c - strany trojúhelníku

p – poloviční obvod, p = (a + b + c)/2

Vzorec poloměru vepsané kružnice trojúhelníku, (r):

Poloměr vepsané kružnice trojúhelníku.

Výpočet online

a =

b =

c =

r =