Matematické vzorce

Výpočty online

Najít poloměr vepsané kružnice kosočtverce

Poloměr vepsané kružnice kosočtverce

r - poloměr vepsané kružnice

a - strana kosočtverce

D, d - úhlopříčky

h - výška kosočtverce

Vzorec poloměru vepsané kružnice kosočtverce, (r):

Poloměr vepsané kružnice kosočtverce.

Výpočet online

a =

D =

d =

r =

Výpočet online

h =

r =

„Kdo má tak málo fantazie, že své lži musí opírat o důkazy, měl by raději rovnou mluvit pravdu.“ Oscar Wilde