Matematické vzorce

Výpočty online

Najít poloměr vepsané kružnice pravidelného šestiúhelníku

Poloměr vepsané kružnice pravidelného šestiúhelníku

Vnitřní úhly pravidelného šestiúhelníku – všechny strany a úhly jsou si rovné – mají velikost 120°.

a - strana šestiúhelníku

Vzorec poloměru vepsané kružnice pravidelného šestiúhelníku, (r):

Poloměr vepsané kružnice pravidelného šestiúhelníku.

Výpočet online

a =

r =