Matematické vzorce

Výpočty online

Najít poloměr vepsané kružnice rovnostranného trojúhelníku

Poloměr vepsané kružnice rovnostranného trojúhelníku

a - strana rovnostranného trojúhelníku

Vzorec poloměru vepsané kružnice rovnostranného trojúhelníku, (r):

Poloměr vepsané kružnice rovnostranného trojúhelníku.

Výpočet online

a =

r =

„Kdy se nudíme lépe než v kruhu rodiny?“ Oscar Wilde