Matematické vzorce

Výpočty online

Najít poloměr vepsané kružnice čtverce

Poloměr vepsané kružnice čtverce

a - strana čtverce

Vzorec poloměru vepsané kružnice čtverce, (r):

Poloměr vepsané kružnice čtverce.

Výpočet online

a =

r =