Matematické vzorce

Výpočty online

Najít poloměr vepsané kružnice pravoúhlého trojúhelníku

Poloměr vepsané kružnice pravoúhlého trojúhelníku

a, b - odvěsny pravoúhlého trojúhelníku

c - přepona

Vzorec poloměru vepsané kružnice pravoúhlého trojúhelníku, (r):

Poloměr vepsané kružnice pravoúhlého trojúhelníku.

Výpočet online

a =

b =

c =

r =

„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ Jan Werich