Matematické vzorce

Výpočty online

Poloměr opsané kružnice pravidelného šestiúhelníku

Poloměr opsané kružnice pravidelného šestiúhelníku

a - strana šestiúhelníku

d - úhlopříčka šestiúhelníku

Vzorec poloměru opsané kružnice pravidelného šestiúhelníku, (R):

Poloměr opsané kružnice pravidelného šestiúhelníku.