Matematické vzorce

Výpočty online

Najít poloměr opsané kružnice rovnostranného trojúhelníku je-li dána strana

Poloměr opsané kružnice rovnostranného trojúhelníku

a - strana trojúhelníku

Vzorec poloměru opsané kružnice rovnostranného trojúhelníku, (R):

Poloměr opsané kružnice rovnostranného trojúhelníku.

Výpočet online

a =

R =