Matematické vzorce

Výpočty online

Najít poloměr opsané kružnice obdélníku

Poloměr opsané kružnice obdélníku

a, b - strany obdélníku

d - úhlopříčka

Vzorec poloměru opsané kružnice obdélníku, (R):

Poloměr opsané kružnice obdélníku.

Výpočet online

a =

b =

R =

„Čas si vymysleli lidé, aby věděli, od kdy do kdy a co za to.“ Jan Werich