Matematické vzorce

Výpočty online

Najít poloměr opsané kružnice trojúhelníku jsou-li dány strany

Poloměr opsané kružnice trojúhelníku

a, b, c - strany trojúhelníku

p – poloviční obvod, p = (a + b + c)/2

Vzorec poloměru opsané kružnice trojúhelníku, (R):

Poloměr opsané kružnice trojúhelníku.

Výpočet online

a =

b =

c =

R =