Matematické vzorce

Výpočty online

Poloměr opsané kružnice pravidelného mnohoúhelníku

Poloměr opsané kružnice pravidelného mnohoúhelníku

a - strana mnohoúhelníku

N - počet stran mnohoúhelníku

Vzorec poloměru opsané kružnice pravidelného mnohoúhelníku, (R):

Poloměr opsané kružnice pravidelného mnohoúhelníku.

Výpočet online

a =

N =

R =

„Zamilovat se do sebe - to je románek na celý život.“ Oscar Wilde