Matematické vzorce

Výpočty online

Najít poloměr opsané kružnice pravoúhlého trojúhelníku přes odvěsny

Poloměr opsané kružnice pravoúhlého trojúhelníku

a, b - odvěsny pravoúhlého trojúhelníku

c - přepona

Vzorec poloměru opsané kružnice pravoúhlého trojúhelníku, (R):

Poloměr opsané kružnice pravoúhlého trojúhelníku.

Výpočet online

a =

b =

R =