Matematické vzorce

Výpočty online

Najít poloměr opsané kružnice čtverce

Poloměr opsané kružnice čtverce

a - strana čtverce

d - úhlopříčka

Vzorec poloměru opsané kružnice čtverce, (R):

Poloměr opsané kružnice čtverce.

Výpočet online

a =

R =

„Nikdy se nesměji nejlépe. Bojím se, že by to mohlo být naposledy.“ Jan Werich