Matematické vzorce

Výpočty online

Poloměr opsané kružnice lichoběžníku podle stran a úhlopříčky

Poloměr opsané kružnice lichoběžníku

a - ramena lichoběžníku

b - horní základna

c - dolní základna

d - úhlopříčka

h - výška

p=(a+d+c)/2

Vzorec poloměru opsané kružnice lichoběžníku, (R):

Poloměr opsané kružnice lichoběžníku.

Výpočet online

a =

c =

d =

R =