Matematické vzorce

Výpočty online

Celková plocha krychle

plocha krychle

a - strana krychle

Vzorec obsahu krychle, (S):

Celková plocha krychle

Výpočet online

a =

P =