Matematické vzorce

Výpočty online

Vzorec obsahu kulové výseče

obsah kulové výseče

R - poloměr koule

r - poloměr podstavy kužele = poloměr úseče

π ≈ 3,14

Vzorec obsahu kulové výseče, (S):

Vzorec obsahu kulové výseče

Výpočet online

R =

r =

S =