Matematické vzorce

Výpočty online

Vzorce obsahu pláště pravidelného komolého jehlanu

Obsah pláště pravidelného komolého jehlanu

m - výška stěny jehlanu, úsečka OK

P - obvod dolní podstavy, ABCDE

p - obvod horní podstavy, abcde

Vzorec obsahu pláště pravidelného komolého jehlanu, (S):

Vzorec obsahu pláště pravidelného komolého jehlanu. S=m/2*(P+p)

Výpočet online

m =

P =

p =

S =