Matematické vzorce

Výpočty online

Obsah kulové úseče

obsah koule

Kulová úseč - část koule omezená libovolnou rovinou. V tomto příkladě rovinou ABCD.

R - poloměr koule

h - výška úseče

π ≈ 3,14

Vzorec obsahu kulové úseče, (S):

Vzorec obsahu kulové úseče. S=2*π*R*h

Výpočet online

R =

h =

S =

„Bůh stvořil člověka, když ho přestaly bavit opice. Na další pokusy už pak neměl nervy.“ Mark Twain