Matematické vzorce

Výpočty online

Výpočet obsahu válce

obsah válce

r- poloměr podstavy

h- výška válce

π ≈ 3,14

Výpočet obsahu válce, (S):

Výpočet obsahu válce. S=2*π*r*h

Výpočet online

r =

h =

S =

Vzorec obsahu celého válce, (S):

Výpočet obsahu celého válce. S=2*π*r*(h+r)

Výpočet online

r =

h =

S =

„Kdyby se mužům dostávalo manželek, jakých si zasluhují, měli by zatraceně těžký život.“ Oscar Wilde