Matematické vzorce

Výpočty online

Vzorce obsahu komolého kuželu

Obsah komolého kuželu

R - poloměr dolní podstavy kuželu

r - poloměr horní podstavy kuželu

L - strana komolého kuželu

π ≈ 3,14

Vzorec obsahu pláště komolého kuželu, (Spl):

Vzorec obsahu pláště komolého kuželu. S=π*L*(R+r)

Výpočet online

R =

r =

L =

S =

Vzorec obsahu celé plochy komolého kuželu, (Spl):

Vzorec obsahu celé plochy komolého kuželu

Výpočet online

R =

r =

L =

S =

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich