Matematické vzorce

Výpočty online

Vzorec obsahu kulové vrstvy

obsah kulové vrstvy

R - poloměr koule

h - výška kulové vrstvy, úsečka KN

O - střed koule

Vzorec obsahu kulové vrstvy, (S):

Vzorec obsahu kulové vrstvy. S=2*π*R*h

Výpočet online

R =

h =

S =