Matematické vzorce

Výpočty online

Sinová věta

Sinová věta

a, b, c – strany trojúhelníku

α, β, γ – úhly trojúhelníku

Vzorec:

Sinová věta