Matematické vzorce

Výpočty online

Kosinová věta

Kosinová věta

a, b, c – strany trojúhelníku

α, β, γ – úhly trojúhelníku

Vzorce:

Kosinová věta Kosinová věta Kosinová věta