Matematické vzorce

Výpočty online

Pythagorova věta

Pythagorova věta

a, b – odvěsny pravoúhlého trojúhelníku

c – přepona

Vzorec:

Pythagorova věta