Matematické vzorce

Výpočty online

Vzorce součinu trigonometrických funkcí, (sin cos tg ctg)

Trigonometrické rovnice

1. Hodnoty sinusu, kosinusu, tangensu, kotangensu

Kosočtverec

sin(α) = OA

cos(α) = OC

tg(α) = DE

ctg(α) = MK

R = OB = 1

Hodnoty funkcí pro některé úhly, α

Hodnoty funkcí pro některé úhly

2. Vzorce trigonometrických funkcí součtu úhlů

Hodnoty funkcí pro některé úhly, α

Všechny trigonometrické vzorce. Hodnoty funkcí pro některé úhly Všechny trigonometrické vzorce. Hodnoty funkcí pro některé úhly Všechny trigonometrické vzorce. Hodnoty funkcí pro některé úhly Všechny trigonometrické vzorce. Hodnoty funkcí pro některé úhly

3. Vzorce trigonometrických funkcí rozdílu úhlů

Trigonometrické vzorce převodu rozdílu argumentů

Všechny trigonometrické vzorce. Hodnoty funkcí pro některé úhly Všechny trigonometrické vzorce. Hodnoty funkcí pro některé úhly Všechny trigonometrické vzorce. Hodnoty funkcí pro některé úhly Všechny trigonometrické vzorce. Hodnoty funkcí pro některé úhly

4. Vzorce trigonometrických funkcí dvojnásobného úhlu

sin(2α) – přes sin a cos:

Vzorce trigonometrických funkcí dvojnásobného úhlu

sin(2α) – přes tg a ctg:

Vzorce trigonometrických funkcí dvojnásobného úhlu

cos(2α) – přes sin a cos:

Vzorce trigonometrických funkcí dvojnásobného úhlu

cos(2α) – přes tg a ctg:

Vzorce trigonometrických funkcí dvojnásobného úhlu

tg(2α) a ctg(2α):

Vzorce trigonometrických funkcí dvojnásobného úhlu Vzorce trigonometrických funkcí dvojnásobného úhlu

5. Vzorce trigonometrických funkcí trojnásobného úhlu

Vzorce převodu funkcí (sinus, kosinus, tangens, kotangens) trojnásobného úhlu (3α)

Vzorce trigonometrických funkcí trojnásobného úhlu Vzorce trigonometrických funkcí trojnásobného úhlu Vzorce trigonometrických funkcí trojnásobného úhlu Vzorce trigonometrických funkcí trojnásobného úhlu

6. Sinus, kosinus, tangens, kotangens polovičního úhlu

Sinus, kosinus, tangens, kotangens polovičního úhlu Sinus, kosinus, tangens, kotangens polovičního úhlu Sinus, kosinus, tangens, kotangens polovičního úhlu Sinus, kosinus, tangens, kotangens polovičního úhlu

7. Druhá mocnina sinusu, kosinusu, tangensu, kotangensu (alfa)

Druhá mocnina trigonometrických funkcí:

Druhá mocnina sinusu, kosinusu, tangensu, kotangensu (alfa) Druhá mocnina sinusu, kosinusu, tangensu, kotangensu (alfa) Druhá mocnina sinusu, kosinusu, tangensu, kotangensu (alfa) Druhá mocnina sinusu, kosinusu, tangensu, kotangensu (alfa)

8. Třetí mocnina sinusu, kosinusu

Třetí mocnina sinusu, kosinusu Třetí mocnina sinusu, kosinusu Třetí mocnina sinusu, kosinusu Třetí mocnina sinusu, kosinusu

9. Vzorce součtu trigonometrických funkcí

Vzorce součtu trigonometrických funkcí Vzorce součtu trigonometrických funkcí Vzorce součtu trigonometrických funkcí Vzorce součtu trigonometrických funkcí

10. Vzorce rozdílu goniometrických funkcí

Vzorce rozdílu goniometrických funkcí Vzorce rozdílu goniometrických funkcí Vzorce rozdílu goniometrických funkcí Vzorce rozdílu goniometrických funkcí

11. Vzorce součinu trigonometrických funkcí, (sin cos tg ctg)

Vzorce součinu trigonometrických funkcí, (sin cos tg ctg) Vzorce součinu trigonometrických funkcí, (sin cos tg ctg) Vzorce součinu trigonometrických funkcí, (sin cos tg ctg) Vzorce součinu trigonometrických funkcí, (sin cos tg ctg) Vzorce součinu trigonometrických funkcí, (sin cos tg ctg) Vzorce součinu trigonometrických funkcí, (sin cos tg ctg)