Matematické vzorce

Výpočty online

Hodnoty sinusu, kosinusu, tangensu, kotangensu

Kosočtverec

sin(α) = OA

cos(α) = OC

tg(α) = DE

ctg(α) = MK

R = OB = 1

Hodnoty funkcí pro některé úhly, α

Hodnoty funkcí pro některé úhly